top of page
  • Writer's pictureMarketing AppROI

Làm thế nào để đo lường ROI (Return On Investment) của quá trình số hóa thông qua Gamification?

Updated: Aug 24, 2023

Làm thế nào để xác định số hóa thành công? Liệu có tồn tại tỷ suất hoàn vốn (ROI) khách quan của chuyển đổi số hóa không? Quá trình chuyển đổi số hóa đề cập đến việc sử dụng các công nghệ kỹ thuật số để thay đổi mô hình kinh doanh và cung cấp các cơ hội mới để tạo ra doanh thu và giá trị.


Có thể nói rằng cách thức này bao gồm mọi hoạt động và quy trình có thể dễ dàng thực hiện nhờ vào công nghệ kỹ thuật số.


Mẹo đo lường ROI của quá trình số hóa bằng Gamification

Trong hầu hết các trường hợp, xu hướng hướng tới các chiến lược liên quan đến doanh nghiệp và người lao động phát triển xung quanh các lĩnh vực chuyên đề như đào tạo nghề, cải tiến liên tục, trí tuệ nhân tạo để phục vụ hỗ trợ công nghệ và kiểm soát người lao động ngày càng trở nên phổ biến.


Nhưng trong khi có một nỗ lực đáng kể để quản lý sự thay đổi hiệu quả, khả năng hiển thị thấp đối với các vấn đề về vai trò và một số vấn đề về việc áp dụng quan trọng thể hiện những điểm yếu lớn.


Đến nay, khoảng 2/3 khoản đầu tư vào chuyển đổi số hóa không đạt mục tiêu và ngừng hoạt động trong năm đầu tiên sử dụng.


Gamification effectiveness

Vì vậy, chúng ta vẫn còn một chặng đường dài để đo lường tỷ suất hoàn vốn của hoạt động số hóa!


Trong kịch bản này, các công ty đang nhanh chóng tích hợp các công nghệ mới vào tất cả các khía cạnh của hoạt động kinh doanh trong quá trình chuyển đổi số đi kèm.


Nhưng điều này đòi hỏi phải đại tu tổ chức về vai trò, năng lực và quy trình kinh doanh, đồng thời áp dụng các công cụ quản trị và kiểm soát mới để bảo vệ hoặc cải thiện mức độ hiệu suất của tổ chức.


Do đó, để có thể đo lường ROI của số hóa, các công ty nhận thức được rằng vẫn còn nhiều việc phải làm vì tiềm năng tối ưu hóa quy trình là rất lớn.


Trên thực tế, việc sử dụng có ý thức các thiết bị kỹ thuật số có thể dẫn đến sự sáng tạo mới, giảm lãng phí, cải tiến quy trình đáng kể, tăng năng suất của nhân viên và tăng năng suất của toàn công ty.


Nhưng mỗi công ty đại diện cho một thực thể tổ chức cụ thể, di chuyển trên những quỹ đạo cụ thể và theo khung thời gian hoàn toàn cá nhân, bắt nguồn từ những con đường mà không thể có công thức chuẩn hóa nào.


Do đó, việc xác định ROI của số hóa là một lộ trình cụ thể mà mỗi công ty phải thực hiện theo thực tế của riêng mình, vì mục đích này, việc sử dụng phương pháp gamification có thể là điểm khác biệt để thành công.


Rõ ràng là những thay đổi ảnh hưởng đến toàn bộ doanh nghiệp: cơ cấu tổ chức, phong cách lãnh đạo, cách thức xây dựng mối quan hệ với các bên liên quan, việc theo đuổi các giá trị, ý thức thuộc về cộng đồng và mong muốn tương đối để tác động có liên quan , thậm chí đến mức định hình lại ý nghĩa của công việc và mối quan hệ với nhân viên.


Sau đó, số hóa được thể hiện trong một tầm nhìn rộng hơn trong một quy trình đa chiều cần có đủ thời gian để hệ sinh thái nội bộ của công ty bao gồm con người, văn hóa và quy trình đồng hóa.


“Hướng” mà việc số hóa doanh nghiệp nên hướng tới chính xác là để hỗ trợ các nhà quản lý và các nhóm theo cách tiếp cận này cho đến nay chủ yếu được xem xét theo cách đơn thuần là máy móc và định lượng.


Cho đến nay, chúng tôi thấy số lượng công nghệ được giới thiệu ngày càng tăng, đôi khi thực sự là quá nhiều trong mắt nhân viên, những người ngày càng ít bị thuyết phục hơn với sự tập trung vào quy trình và tổ chức.


Cách tiếp cận này với lý do thực thi liên quan đến các giao thức được truyền lại từ bên trên thay vì chia sẻ tầm nhìn không có khả năng tạo ra mối liên hệ sâu sắc với tổ chức, càng ít có sự tham gia cũng như sự sẵn sàng thay đổi.


Mckinsey Gamification

Sau một vài năm hiện nay của “đổi mới đột phá” được tạo thành từ các nhóm làm việc rất sáng tạo và cởi mở, hãy nghĩ lời cảm ơn, tăng trưởng đột phá và TED được phổ biến bởi “thế hệ tiên tiến”, có thể nói rằng “cơn sốt kỹ thuật số” đã lắng xuống trở về thực tại.


Ngày nay, cuối cùng chúng ta có thể nói về “sự trưởng thành kỹ thuật số”, về các lộ trình chuyển đổi số gần với khả năng đồng hóa và phân phối thực sự của một tổ chức, một cách tiếp cận mới bao gồm một giai đoạn nghiên cứu sâu, thử nghiệm, xác minh cho đến POC (bằng chứng của khái niệm) được xác định.


Một kết quả của quá trình phân tích chú ý một cách trung thực đến các đặc điểm khác biệt của thực tế kinh doanh cụ thể và không còn quan tâm đến tâm trạng, yêu cầu của thời điểm hoặc giai đoạn diễn thuyết. Yếu tố cần nhắc đến trong thời điểm hiện tại là về câu chuyện mang lại kết quả thực có khả năng làm cho ROI của quá trình số hóa trở nên hữu hình.


Nhận thức mới này giúp quá trình chuyển đổi số hiệu quả hơn và phù hợp hơn với bối cảnh năng động ngày nay.


Nếu không có bước nhảy vọt này, một mặt chúng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm sự đổi mới hoặc mặt khác cung cấp các sản phẩm kỹ thuật số tiêu chuẩn vì lợi ích của việc bắt đầu ngay lập tức, “đi vào hoạt động” ngay lập tức bằng mọi giá.


Tuy nhiên, cách tiếp cận nhanh chóng với thị trường có những hạn chế khá lớn; nó liên quan đến việc mất đi nhiều mong muốn nghiên cứu đặc biệt và đặc thù, gây ra áp lực nặng nề đối với kết quả và sự cần thiết của các nhóm để đưa ra kết luận về dự án.


Chính trong bối cảnh phức tạp này, gamification trở thành của riêng nó: Là công cụ hiệu quả nhất để đáp ứng tất cả các nhu cầu khác nhau của việc phát triển dự án kỹ thuật số thành công bởi vì nó đặt yếu tố sau vào trung tâm của trò chơi, trở thành biến số khó giải quyết nhất. Đó là yếu tố con người.


trở ngại gamification

Thông qua sự tham gia thực sự của mọi người, chia sẻ các giá trị và quản lý một cộng đồng làm việc có khả năng tạo ra cảm giác thân thuộc, có thể chuyển từ việc áp dụng các công cụ công nghệ mới sang sử dụng có ý thức liên quan đến các đặc thù kinh doanh.


Những công cụ từng bị những người sử dụng chúng phải chịu đựng và không tin tưởng, chỉ là một hạng mục chi phí bổ sung trong ngân sách của công ty, nhưng giờ đây lại là những yếu tố thành công quan trọng. Các công cụ cho phép đo lường ROI của quá trình số hóa và bạn biết đấy, những gì có thể đo lường được đều có thể cải thiện được.


Do đó, các nền tảng kỹ thuật số mới dựa trên trò chơi điện tử rất phù hợp trong trường hợp này.


“Nếu không thể đo lường được, thì không thể được cải thiện”


Các nền tảng mới này có thể hỗ trợ tốt hơn cho công việc của nhân viên và các giải pháp được áp dụng giờ đây có thể được thiết kế với một mô hình thiết kế khác để không đòi hỏi bất kỳ nỗ lực nào từ người dùng của họ, mà ngược lại, họ phải thu hút và lôi kéo họ sử dụng chúng theo cách quy nạp hoàn toàn.

Áp dụng gamification, nghĩa là lôi cuốn nhân viên tham gia thay đổi, thay đổi triệt để thái độ, tư duy, thói quen, hợp tác và hiệu quả về năng suất.


Điều đó có nghĩa là suy nghĩ lại về cách thức kinh doanh, cách quản lý nguồn nhân lực của một người, với việc triển khai các công nghệ mới và cách tiếp cận hấp dẫn hơn dựa trên sự chia sẻ với quy trình từ dưới lên thay vì từ trên xuống để đặt chính con người làm trung tâm. Điều này cho thấy sự thay đổi là điều quan trọng và bắt buộc phải thực hiện.


Nhưng hãy làm rõ điểm này và phân tích chi tiết hơn những lợi ích do game hóa mang lại và ý nghĩa trong việc đo lường tỷ suất hoàn vốn của quá trình số hóa.


Theo định nghĩa, game hóa là sự tích hợp các giải pháp quy trình dựa trên trò chơi và giao diện người dùng vào công nghệ kỹ thuật số.


Nhiều người nhầm lẫn định nghĩa này với trò chơi điện tử nhưng rõ ràng điều này không liên quan gì đến thế giới này.


Gamification có nghĩa là đưa logic của khung tạo động lực, bắt nguồn chính xác từ trò chơi, trở lại các quy trình cần thiết cho các chức năng sản xuất thông thường trong một tổ chức.


Gamification là một khuôn khổ tạo động lực để thu hút và hướng dẫn cá nhân theo cách mà không một công nghệ nào có thể làm được


Điều này sẽ cho phép tạo Tương tác (Engagement) với từng người dùng riêng lẻ theo logic dựa trên sự kích thích và củng cố, đưa người dùng từng bước “chơi” bằng cách tham gia vào các lộ trình đào tạo, quy trình và nhiệm vụ cần hoàn thành trong một chế độ nhiệm vụ phải hoàn thành và so sánh kết quả với nhóm tham chiếu của một người.


Điều này làm cho nó có thể làm việc với giá trị, logic xã hội và các quy trình có khả năng thay đổi sở thích, thái độ và cuối cùng là phương thức hành động thực tế theo thời gian.


Gamification, nhờ tính thân thiện với người dùng, có thể ngay lập tức đạt được tỷ lệ chấp nhận và tương tác cao.


Điều này cho phép công ty nhận được thông tin thực tế, về số lượng và chất lượng, cung cấp câu trả lời thực tế dựa trên dữ liệu khách quan, tức là dựa trên dữ liệu. Theo cách này, dựa trên dữ liệu trả về liên tục, mỗi quy trình có thể được mô hình hóa dựa trên sự hiểu biết của người dùng và việc sử dụng ứng dụng thực tế.


Dựa trên những phản hồi khách quan này, các quyết định của người quản lý được xây dựng, các quy trình và giao diện được thiết kế lại, do đó đảm bảo quá trình cải tiến liên tục.


Do đó, ROI của số hóa thông qua game hóa có thể đo lường được; chính xác là bằng cách tạo ra các luồng và quy trình cụ thể mà thông qua việc áp dụng rộng rãi, có thể tạo ra một quy trình cải tiến, thử nghiệm và xác minh liên tục các lợi ích thu được được triển khai cho đến khi tối ưu hóa cuối cùng dựa trên kết quả thu được.


Chuyển đổi số thông qua gamification mang lại những lợi ích gì?

Về mặt số hóa, gamification có thể mang lại những lợi ích sau:

  • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc giới thiệu các công nghệ mới và quá trình chuyển đổi cho nhân viên thông qua phần trình bày thú vị về những thay đổi mới trong công ty hoặc thông qua việc tạo các module đào tạo tương tác cho các công cụ mới của công ty.

  • Ví dụ, nó điều phối các nguồn lực để giảm chi phí thông qua module tương tác được tối ưu hóa trong đào tạo và tuyển dụng, ban đầu đòi hỏi đầu tư cả về thời gian và tiền bạc, nhưng sẽ phục hồi nhanh chóng nhờ quy mô kinh tế.

  • Chào đón nhân viên mới một cách thân thiện với các module đào tạo để tìm hiểu thêm về công ty.

  • Tạo thói quen mới và hệ quả là thay đổi tư duy trong nhân viên.

  • Quản lý phản hồi của cá nhân và nhóm bằng cách luôn giữ mọi người tham gia vào kết quả của họ liên quan đến nhóm mục tiêu.

  • Hỗ trợ nhân viên bằng cách hỗ trợ họ với một loạt các dịch vụ và nhiệm vụ, đồng thời quản lý trải nghiệm “hành trình của nhân viên” hàng ngày.


Educational Game

Gamification, nếu được triển khai hiệu quả, về bản chất có thể “xã hội hóa sự thay đổi”, tạo ra nhận thức, thúc đẩy sự hiểu biết và mang lại sự tự tin, từ đó cải thiện cách thức áp dụng Gamification vào cuộc sống.Điều này hứa hẹn sẽ tác động trực tiếp đến năng suất của nhân viên. Trong vô số trường hợp kinh doanh khác, game hóa có thể và đã được chứng minh là đạt được các mục tiêu thay đổi. Đã đến lúc tìm hiểu về cách tính toán ROI của quá trình số hóa bằng gamification và áp dụng cho doanh nghiệp của mình để tăng trưởng vượt bậc.

Nguồn: Whappy


Về AppROI AppROI Marketing là Growth Marketing Agency, có thế mạnh về Digital Performance Marketing với năng lực triển khai và tối ưu hiệu quả marketing trên nền tảng công nghệ mang lại khách hàng thực sự, giúp khách hàng đo lường giá trị lâu dài sau khi mua sản phẩm hoặc dịch vụ. Hiện tại, AppROI đang đồng hành cùng các đối tác lớn như Google, TikTok, Facebook, Cốc Cốc, AppsFlyer, Adjust, CleverTap, Insider.... Website: approi.co E-mail: info@approi.co Hotline: 0789.99.66.88

Comments


bottom of page