top of page
  • Writer's pictureLong Hoang

Quảng Cáo Google Hạn Chế Tên Thương Hiệu & Logo Trong Tạo Hình Ảnh AI

Updated: May 24


Quảng cáo Google

Google làm rõ các công cụ tạo hình ảnh AI trong Ads sẽ không tạo ra hình ảnh sản phẩm có thương hiệu, chỉ tạo ra hình ảnh sản phẩm và lối sống chung.


Nội dung chính:

  • Quảng cáo Google có thể tạo hình ảnh sản phẩm chung, không phải hình ảnh có thương hiệu.

  • Các lệnh nhắc nhở đề cập đến thương hiệu hoặc logo sẽ kích hoạt thông báo lỗi.

  • Các hướng dẫn giúp nhà quảng cáo sử dụng công cụ tạo hình ảnh AI một cách có trách nhiệm.


Nội dung có thương hiệu bị hạn chế

Marvin, người liên lạc của Google Ads, xác nhận rằng trong khi các công cụ AI của Google có thể tạo ra hình ảnh sản phẩm chung, chúng được thiết kế để tránh tạo ra hình ảnh có chứa các sản phẩm hoặc logo có thương hiệu.

Marvin tuyên bố:

“Công cụ sẽ tạo ra hình ảnh sản phẩm, nhưng nó sẽ không tạo ra hình ảnh sản phẩm bao gồm tên thương hiệu hoặc logo.”

Cô ấy đã cung cấp một ví dụ minh họa:

“Vì vậy, chẳng hạn, bạn có thể yêu cầu nó tạo ra hình ảnh của 'một con chó trong xe đẩy thú cưng ở công viên,' nhưng nếu bạn yêu cầu nó tạo ra hình ảnh của 'một con chó trong xe đẩy thú cưng ở công viên với logo Doggo,' bạn sẽ nhận được thông báo lỗi yêu cầu xóa các đề cập đến thương hiệu và các mục có thương hiệu khỏi mô tả của bạn.”


Hướng dẫn được nêu rõ

Marvin chỉ ra tài liệu hỗ trợ của Google để biết thêm chi tiết về việc sử dụng các khả năng tạo và chỉnh sửa hình ảnh AI.

Khi cố gắng tạo hình ảnh sản phẩm có thương hiệu, người dùng sẽ nhận được thông báo lỗi yêu cầu xóa bất kỳ thuật ngữ thương hiệu nào khỏi các lệnh nhắc nhở của họ.


Quảng cáo Google không chứa logo


Trang hỗ trợ của Google lưu ý:

“Các công cụ AI tạo ra trong Quảng cáo Google được thiết kế để tự động giới hạn việc tạo ra một số nội dung nhất định.”


Tăng Cường SEO Với AI Khám phá sức mạnh của việc xây dựng các trang web hiệu suất cao nhanh chóng và quy mô lớn. Chạy kiểm tra SEO đầy đủ & sửa lỗi ngay lập tức với AI được tạo ra cho các đại lý.

  • Được liệt kê "Khuôn mặt, trẻ em hoặc cá nhân cụ thể" và "Các mặt hàng và logo thương hiệu" làm ví dụ về các chủ đề bị hạn chế.

  • Các Lĩnh Vực Bị Hạn Chế Tài liệu hỗ trợ của Google cũng giải quyết các vấn đề liên quan đến an toàn và phát triển AI có trách nhiệm.

  • Các hình ảnh được tạo ra bao gồm đánh dấu số để xác định tính tự động tạo ra của chúng và ngăn chặn việc sử dụng sai mục đích.

  • Các lĩnh vực quảng cáo nhạy cảm như chính trị và dược phẩm cũng bị hạn chế khỏi việc tự động nhận các gợi ý hình ảnh được tạo ra bởi AI.

"Khi công nghệ này tiến triển, chúng tôi liên tục đánh giá và cải thiện cách tiếp cận an toàn của chúng tôi," Google nói.


Comments


bottom of page