top of page
  • Writer's picturePhương Uyên Mạc

Performance là gì? Gợi ý 7 chỉ số performance bạn cần theo dõi

Performance marketing là một chiến lược dựa trên việc đo lường và đánh giá hiệu quả dựa trên các chỉ số cụ thể. Khác với các phương pháp truyền thống, performance marketing tập trung vào việc tối ưu hóa các chiến dịch để đạt được kết quả tối đa, thường thông qua các hình thức thanh toán dựa trên hiệu quả như CPC (Chi phí trên mỗi lượt nhấp), CPA (Chi phí trên mỗi hành động), hoặc ROAS (Lợi nhuận trên chi phí quảng cáo).

Mục tiêu của performance marketing

Mục tiêu chính của performance marketing là tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi và lợi nhuận từ các chiến dịch quảng cáo. Thay vì chỉ tập trung vào việc tăng lượng hiển thị, performance marketing đặt mục tiêu vào việc tăng cường hiệu quả và lợi nhuận đem lại từ mỗi đồng chi tiêu quảng cáo.


7 metrics doanh nghiệp nên theo dõi để đo lường hiệu quả của chiến dịch performance

CPC (Cost Per Click) - Chi phí trên mỗi lượt nhấp

CPC (Cost Per Click) là một thuật ngữ trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến, đặc biệt là trong các nền tảng quảng cáo như Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads và nhiều nền tảng khác. CPC đơn giản là chi phí mà bạn phải trả khi có một người dùng nhấp vào quảng cáo của bạn trên nền tảng đó.

CPC được tính dựa trên tỉ lệ giữa tổng chi phí mà bạn đã chi cho quảng cáo và số lượt click vào quảng cáo đó. Ví dụ, nếu bạn chi 100 USD cho một chiến dịch quảng cáo và thu được 200 lượt click, thì CPC của bạn sẽ là 0.5 USD (100 USD / 200 clicks).


CPC là một trong những chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả và tính toán chi phí của chiến dịch quảng cáo. CPC giúp marketers và doanh nghiệp biết được chi phí trung bình để mỗi lượt click vào quảng cáo, từ đó có thể điều chỉnh chiến lược và ngân sách quảng cáo một cách hiệu quả hơn.


CPA (Cost Per Acquisition) - Chi phí trên mỗi hành động

CPA (Cost Per Acquisition) là một thuật ngữ quảng cáo trong lĩnh vực online marketing, dùng để đo lường chi phí trung bình mà một doanh nghiệp phải chi để có được một hành động mục tiêu từ người tiêu dùng. Hành động mục tiêu có thể là một giao dịch mua hàng, một đăng ký, hoặc bất kỳ hành động nào mà doanh nghiệp muốn người dùng thực hiện sau khi nhấp vào quảng cáo.

CPA được tính bằng tổng chi phí mà doanh nghiệp chi cho chiến dịch quảng cáo chia cho số lượng hành động mục tiêu đã đạt được. Ví dụ, nếu bạn chi 500 USD cho một chiến dịch quảng cáo và thu được 50 giao dịch mua hàng từ đó, thì CPA của bạn là 10 USD (500 USD / 50 giao dịch).


CPA là một trong những chỉ số quan trọng nhất để đánh giá hiệu quả của chiến dịch quảng cáo, vì nó cho biết chi phí trung bình để có được một khách hàng mới hoặc một hành động cụ thể từ khách hàng. Điều này giúp doanh nghiệp đánh giá và tối ưu hóa chiến lược quảng cáo để đạt được hiệu quả kinh doanh tối ưu.


CPM (Cost Per Thousand Impressions) - Chi phí trên mỗi nghìn lượt hiển thị

CPM (Cost Per Thousand Impressions) là một thuật ngữ trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến, đặc biệt là trong các chiến dịch quảng cáo hiển thị. CPM chỉ chi phí mà bạn phải trả cho mỗi nghìn lượt hiển thị quảng cáo trên nền tảng quảng cáo.

CPM được tính bằng cách chia tổng chi phí quảng cáo cho số lượng nghìn lượt hiển thị quảng cáo. Ví dụ, nếu chiến dịch quảng cáo của bạn có tổng chi phí là 100 USD và đã có 50,000 lượt hiển thị quảng cáo, thì CPM sẽ là 2 USD (100 USD / (50,000 / 1,000)).

CPM thường được sử dụng để đo lường chi phí trung bình để mỗi nghìn lượt hiển thị quảng cáo trên các nền tảng quảng cáo hiển thị như Google Display Network, Facebook, và các mạng lưới quảng cáo khác. Đây là một trong những chỉ số quan trọng để so sánh và đánh giá chiến dịch quảng cáo, đặc biệt là khi mục tiêu của bạn là tăng cường nhận diện thương hiệu thông qua số lượng lượt hiển thị.


CTR (Click-through Rate) - Tỷ lệ nhấp vào quảng cáo

CTR (Click-through Rate) là một chỉ số quan trọng trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến, đo lường tỉ lệ phần trăm của người dùng nhấp vào quảng cáo sau khi họ nhìn thấy nó. Cụ thể, CTR được tính bằng cách chia số lượng lượt click vào quảng cáo cho số lần quảng cáo được hiển thị, sau đó nhân 100 để có kết quả dưới dạng phần trăm.


Ví dụ, nếu một quảng cáo được hiển thị 100 lần và nhận được 10 lượt click, thì CTR của quảng cáo đó sẽ là 10%.

CTR là một chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả và sự hấp dẫn của quảng cáo. Một CTR cao thường cho thấy quảng cáo có khả năng kích thích sự quan tâm và tương tác từ người dùng hơn. Điều này có thể góp phần cải thiện vị trí và chi phí trên mỗi click (CPC) trong các chiến dịch quảng cáo.


CTR cũng được sử dụng để đánh giá hiệu quả của các email marketing, các liên kết quảng cáo và các chiến dịch quảng cáo trực tuyến khác. Việc theo dõi và cải thiện CTR là một phần quan trọng của việc tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo để đạt được kết quả tốt nhất.


ROI (Return on Investment) - Tỷ lệ sinh lời

ROI (Return on Investment) là một chỉ số quan trọng trong kinh doanh và marketing, dùng để đánh giá mức độ sinh lợi từ một khoản đầu tư. ROI thường được sử dụng để đo lường hiệu quả của một chiến dịch đầu tư, ví dụ như chiến dịch quảng cáo hay các dự án phát triển sản phẩm.

ROAS (Return on Advertising Spend) - Lợi nhuận trên chi phí quảng cáo

ROAS (Return on Advertising Spend) là một chỉ số quan trọng trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến, dùng để đo lường hiệu quả của chiến dịch quảng cáo từ chi phí đã chi tiêu. ROAS đo lường tỷ lệ giữa doanh thu thu được từ các chiến dịch quảng cáo so với tổng chi phí quảng cáo đã bỏ ra. ROI giúp cho các doanh nghiệp và nhà quản lý có thể đưa ra quyết định thông minh về việc tiếp tục hoặc điều chỉnh chiến lược để tối ưu hóa lợi nhuận.


Conversion rate (Tỷ lệ chuyển đổi)

Tỷ lệ chuyển đổi là tỷ lệ phần trăm giữa số lượt chuyển đổi (thực hiện hành động mục tiêu như mua hàng, đăng ký, hoặc tải xuống) và số lượt truy cập vào trang web hoặc số lần hiển thị quảng cáo. Tỷ lệ chuyển đổi cao cho thấy chiến dịch quảng cáo của bạn hiệu quả trong việc thúc đẩy hành động từ người tiêu dùng.

Kết luận

Performance marketing không chỉ đơn giản là chiến lược quảng cáo mà là một phương pháp tối ưu hóa hiệu quả và lợi nhuận từ các chiến dịch marketing. Bằng cách theo dõi và đánh giá các chỉ số performance như CPC, CPA, CPM, CTR, ROI, ROAS và conversion rate, các doanh nghiệp có thể đảm bảo rằng họ đang tối ưu hóa mọi đồng tiền đầu tư vào quảng cáo và đạt được kết quả cao nhất từ mỗi chiến dịch. Hãy luôn cập nhật và phân tích các chỉ số này để điều chỉnh chiến lược marketing của bạn và nâng cao hiệu quả kinh doanh.


コメント


bottom of page