top of page
  • Writer's pictureLong Hoang

Tối ưu hóa các chiến dịch Performance Max với dữ liệu Quảng cáo Google và GA4

Updated: May 24

Cách tận dụng dữ liệu Google Ads và Google Analytics 4 để tối ưu hóa quảng cáo Performance Max và tối đa hóa tiềm năng chiến dịch của bạn.


Tối ưu hóa quảng cáo Google


Quảng cáo Performance Max được đánh giá cao như một cách hiệu quả để quản lý Quảng cáo Google trên nhiều kênh thuộc Google, làm cho việc quản lý chiến dịch trở nên đơn giản hơn cho các nhà quảng cáo PPC.

Performance Max kết hợp tất cả các kênh của Quảng cáo Google trong một chiến dịch và sử dụng AI của Google (Gemini) để tối ưu hóa ngân sách và phân phối quảng cáo trên tất cả các kênh dựa trên hiệu suất.


Khám phá dữ liệu Performance Max

Đi sâu vào dữ liệu Performance Max không dễ dàng như nói. Google chỉ cung cấp một số thông tin chi tiết nhất định về các chiến dịch này. Ví dụ, trong Google Ads (và khi kéo dữ liệu từ API của Google Ads), các nhà quảng cáo không thể phân tích dữ liệu hiệu suất như số chuyển đổi hoặc chi phí mỗi chuyển đổi theo kênh.


Mục tiêu của Google với Performance Max

Tôi tin rằng Google sử dụng Performance Max với hai mục tiêu chính. Đầu tiên, Google nhận ra rằng một số kênh quảng cáo như Google Discover chủ yếu là tương tác thương hiệu thay vì tương tác cuối kênh (BOFU). Với các nhà tiếp thị thường được đo lường bằng hiệu suất như số lần nhấp và chuyển đổi, tôi nghi ngờ rằng các nhà quảng cáo không chọn những định dạng quảng cáo này. Performance Max cho phép Google buộc các nhà quảng cáo sử dụng các kênh mà họ có thể không chọn ban đầu dưới hình thức tối ưu hóa hiệu suất tổng thể.


Hướng dẫn tối ưu hóa Performance Max từ Quảng cáo Google

Tạo các chiến dịch rộng hơn và học hỏi từ chúng

Khi chúng tôi bắt đầu thử nghiệm Performance Max cho một nhà bán lẻ rượu vang, chúng tôi đã tạo ra các chiến dịch cụ thể cho từng loại rượu, chẳng hạn như champagne, merlot, white zinfandel, v.v. Tuy nhiên, chiến lược này không mấy thành công. Chúng tôi chuyển sang chiến lược rộng hơn và xác định các loại rượu nào hoạt động tốt thông qua dữ liệu doanh thu. Những loại rượu nào hoạt động tốt sẽ có chiến dịch Performance Max riêng.


Tạo nhiều nhóm tài sản cho mỗi chiến dịch với trọng tâm cụ thể


Tạo nhiều nhóm quảng cáo google

Hãy nghĩ về nhóm tài sản giống như nhóm quảng cáo trong các chiến dịch tìm kiếm. Chúng tôi đã chạy hai nhóm tài sản trong một chiến dịch Performance Max cho cùng một nhà bán lẻ. Nhóm A chứa các hình ảnh và video về phong cảnh vườn nho, ly rượu đầy đủ hoặc nhóm bạn đang chúc mừng với rượu. Nhóm B có hình ảnh của các chai rượu cụ thể từ kho của chúng tôi, sử dụng nhiều thương hiệu dựa trên các loại rượu phổ biến nhất. Bạn có thể so sánh kết quả của hai nhóm tài sản bằng cách chuyển từ chế độ xem Tóm tắt nhóm tài sản sang chế độ xem Bảng trong Google Ads.


Sử dụng các URL đích khác nhau cho từng nhóm tài sản

Thấy hiệu suất nhóm tài sản trong GA4 hơi khó khăn. Cách đơn giản nhất là thêm tham số theo dõi vào URL đích của nhóm tài sản, chẳng hạn như utm_creative_format, sau đó thu thập tham số đó trong một chiều tùy chỉnh trong GA4. Điều này cho phép bạn phân tích dữ liệu chuyển đổi và doanh số thực tế theo nhóm tài sản trong GA4 ngoài chiến dịch.


Thiết lập ROAS cao, sau đó cao hơn nữa

Nếu bạn đặt mục tiêu ROAS ở mức 200%, bạn sẽ đạt khoảng 200%. Nhưng nếu bạn đặt mục tiêu cao hơn thì sao? Một trong những điểm mạnh nhất của Performance Max là khả năng tối đa hóa ngân sách để đạt được ROAS mong muốn của bạn. Đẩy nó lên mức tối đa và sử dụng Performance Max cho những gì nó tốt nhất. Kiểm tra kết quả trong GA4 và Google Ads để xem thay đổi ảnh hưởng đến hiệu suất như thế nào.

コメント


bottom of page