top of page
 • Writer's pictureUyen Mac

Mẹo quảng bá App với Apple Search Ads Placements (Vị trí đặt quảng cáo mới của Apple) hiệu quả

Năm 2016, Apple lần đầu tiên ra mắt Apple Search Ads (ASA) trong kết quả search của App Store. Tháng 9 năm 2021, Apple bắt đầu hỏi người dùng sự cho phép của những quảng cáo được cá nhân hóa. Hiện nay, khoảng không của Apple Search Ads được mở rộng bao gồm 2 nơi đặt quảng cáo - trên tab Today và ở phía dưới trang sản phẩm app cá nhân.


Trong bài viết này, chúng tôi khám phá chi tiết của vị trí Apple Search Ad mới, những ảnh hưởng tiềm năng trên ASO, những thử thách và giới hạn được các developer quan tâm, có lẽ phải đối mặt khi sử dụng chúng.


App Store ad placements mới

Đây không phải bí mật: Apple đang tìm kiếm giải pháp lâu dài để phải triển mảng quảng cáo. Bây giờ, đây là nguồn lực lớn nhất của doanh thu, Apple Search Ads, được mở rộng những khoảng không để cung cấp cho các developer và marketer nhiều cơ hội hơn để thúc đẩy app của họ thông qua App Store.Lời nhắc và thông báo của ad placement mới. Nguồn: Apple Search Ads console

Trước đó, những người yêu thích chạy Apple Search Ads chỉ có 2 cơ hội chạy quảng cáo - trên Search tab và với kết quả tìm kiếm. Gần đây, Apple Search Ads đã mở rộng bằng cách thêm 2 ad placements trên App Store.

 • Ở Today tab, kế bên content được biên tập hàng ngày của App Store.

 • Ở trang app product cá nhân, dưới phần “You might also like” ở phía dưới của trang.

Apple Search Ads ở phần Today tab

Today tab là trang đầu tiên người dùng ghé tới khi bạn mở App Store. Với quảng cáo trên Today tab, các developer có thể quảng cáo ứng dụng của họ ngay bên cạnh nội dung biên tập hàng ngày do nhóm ‌App Store‌ quản lý. Early Image (Những hình ảnh ban đầu) được đề nghị rằng những quảng cáo được yêu thích sẽ ở giữa những content được đề xuất và content được sắp xếp, không giống như quảng cáo trong phần kết quả tìm kiếm xuất hiện ở kết quả đầu tiên.Apple đề cập rằng phần còn lại của Today tab tập trung vào sự sắp xếp và khám phá. Ad Placement được đánh dấu như một quảng cáo với những banner màu xanh giống nhau như phần search ads hiện tại, và sẽ được phân biệt với nội dung App Store biên tập bình thường.


Một số hướng dẫn cho Apple Search Ads trên Today tab

Mỗi quảng cáo trên Today tab được tạo ra từ custom product page (CPP) thiết lập trên App Store Connect. CPP được dùng phải bao gồm ít nhất 4 nội dung sáng tạo dọc hoặc 5 nội dung ngang. Mỗi khi custom product page của bạn được chấp nhận bởi App Store Connect, quảng cáo sẽ cần được chấp thuận bởi Apple Search Ads và tuân theo các nguyên tắc sau:

 • Thông điệp quảng cáo trong mỗi nội dung quảng cáo không được nhiều hơn 50 ký tự hoặc 3 dòng nội dung.

 • Tất cả nội dung quảng cáo sáng tạo phải bao gồm chụp màn hình từ app bạn đang quảng cáo. Nội cung có thể không bao gồm quảng cáo, phong cách sống hoặc các hình ảnh khác.

 • Chụp màn hình với ad creative assets phải nổi bật và không bị cắt mất thông tin quan trọng. Chụp màn hình app phải chiếm ít nhất ⅔ cho mỗi ad creative.

 • Không cho phép xác nhận quyền sở hữu về giá, ưu đãi hoặc xếp hạng trong nội dung quảng cáo.

 • Những cụm từ như “Game of the day” và “App of the Day” không được sử dụng trong ad creative.

 • Ngôn ngữ được sử dụng phải phù hợp với ngôn ngữ lựa chọn của bạn trong App Store Connect.

 • Nếu một hình ảnh mô phỏng một thiết bị và có khung bezel (đường viền giữa màn hình và khung của thiết bị), thì khung bezel phải chính xác với các thiết bị Apple mới nhất.

 • Quảng cáo không được làm nổi bật những hình ảnh được coi là bạo lực, khiêu dâm hoặc không phù hợp.

 • Quảng cáo phải đáp ứng được Chính sách Apple Advertising.Hơn thế nữa, quảng cáo phần Today tab cung cấp 2 phần cài đặt đối tượng như Search tab hiện nay:

 • Tiếp cận tất cả người dùng đáp ứng điều kiện: Tự động tối ưu hóa quảng cáo của bạn cho tất cả người dùng đáp ứng điều kiện để tiếp cận với đối tượng khán giả rộng nhất.

 • Chọn đối tượng cụ thể: Tập trung tối ưu hóa cho đối tượng được lựa chọn. Các thông số bao gồm thiết bị, nhóm khách hàng, giới tích, tuổi, địa điểm.

Vì tỷ lệ người dùng chọn tham gia ATT chỉ là 46% (Statista), việc chọn “Choose specific audience” và thêm các layer (lớp) của mục tiêu bổ sung và giới hạn sự xuất hiện của quảng cáo. Khi một người dùng tắt các quảng cáo cá nhân hóa, thông tin của họ sẽ không được sử dụng để chạy ads. Nếu bạn sửa đổi cài đặt đối tượng của bạn, mọi người trong đối tượng được yêu thích - những người tiếp cận quảng cáo cá nhân hóa sẽ không thấy quảng cáo của bạn. Vì vậy, Apple đề nghị rằng để tối đa hóa số lần hiển thị, bạn nên chọn cài đặt “Reach all eligible users”.


Quảng cáo Today tab có tiềm năng để trở thành nơi “béo bở” cho Apple bởi vì sự kết nối và giá trị cao. Bởi vì Today tab được đề nghị để trình bày những quảng cáo của bạn tới tất cả những người dùng đáp ứng được điều kiện, quảng cáo trên Today tab có thể được nhìn thấy bởi tất cả người dùng khi họ lần đầu mở App Store. Kết quả là những nơi đặt quảng cáo này được mong đợi có ảnh hưởng cho người dùng để bắt kịp với sự cạnh tranh khốc liệt và chi phí cao của những vị trí đặt quảng cáo này. Các app và game có khả năng chi trả cho những nơi đặt quảng cáo này sẽ được hiển thị cho nhiều đối tượng nhất hiện có trên App Store và sẽ nhận được mức độ hiển thị tương tự từ Apple Search Ads đến một ứng dụng hoặc câu chuyện nổi bật.


Chi tiết quảng cáo trang sản phẩm. Nguồn: Apple Search Ads console


Nơi đặt quảng cáo mới thứ 2 này cho các developer trong App Store là trực tiếp với trang app product. Những quảng cáo này sẽ xuất hiện dưới phần “You might Also Like”, nằm bên dưới của trang sản phẩm, dưới phần banner cho thấy những app khác của các developer.


Điều này có nghĩa là các developer có thể đặt những quảng cáo vào những trang sản phẩm cho những app khác. Theo Apple, những app này có thể chạy trên các danh mục app liên quan, hoặc bạn có thể tinh chỉnh những phần mà có thể chạy quảng cáo. Các developer không thể đặt mục tiêu cụ thể cho một app khi đặt giá thầu cho vị trí đặt quảng cáo trên trang sản phẩm. Thay vào đó, quảng cáo chỉ cho thấy những trang sản phẩm của app liên quan. Điều này có nghĩa là bạn có thể (hoặc có khả năng) thấy những quảng cáo của đối thủ cạnh tranh ở trên những trang app khác.


Không giống quảng cáo Today tab yêu cầu một CPP cho những ad creative, quảng cáo trên trang sản phẩm được tạo bằng cách dùng nguồn lực sẵn để tải lên trang sản phẩm App Store, bao gồm tên app, icon, và subtitle. Điều này tương tự cách để tạo quảng cáo trên Search app hiện tại.


Quảng cáo trên Product page có những cài đặt về đối tượng khán giả giống như quảng cáo trên Today tab và Search tab. Tuy nhiên, loại hình này ít cho thấy có bao nhiêu mức độ ảnh hưởng của quảng cáo trên trang sản phẩm so với các vị trí khác. Điều này bởi vì sự gia tăng lượt click và cuộn trang để tìm các nơi đặt quảng cáo ở phía cuối trang app. Hơn nữa, nhiều người dùng tải app bằng cách trực tiếp dùng nút “Get” ở phần kết quả tìm kiếm mà không ghé thăm trang sản phẩm, và do đó có thể bỏ lỡ phần này hoàn toàn.


Học cách để đo lường các chiến dịch Apple Search Ads đang làm mất dần những lượt cài đặt tự nhiên của app.


Apple Search Ads mới và chiến dịch Google App

Với nơi đặt quảng cáo mới, Apple cung cấp điểm quảng cáo ở App Store tương tự với những gì có sẵn trên Google Play. Hiện tại, các tính năng của Play Store có quảng cáo tương tự trên cả 2 danh sách cửa hàng app và trên tab “App” và “Game.


Trong khi không có sự tương đương giữa Google với App Store Today tab, Google bao gồm những quảng cáo trên tab chính “Apps” và “Games””, dưới “Suggested for you”. Những quảng cáo này chỉ cho thấy những app xuất hiện với các icon được đấu thầu và không có thêm thông tin nào khác hay không được gắn nhãn rõ ràng như quảng cáo (không giống như trên App Store), điều này khiến cho các quảng cáo không được rõ ràng so với các content nổi bật.


Apple cũng đang theo chân Google để thêm những nơi đặt quảng cáo đối với các trang app riêng lẻ. Trên Google Play, nơi đặt quảng cáo hiện tại phía dưới phần “Related to this app” vào phía dưới danh sách cửa hàng và bao gồm những icon của nhiều apps. Bây giờ, chưa biết chính xác bao nhiêu vị trí đặt quảng cáo sẽ xuất hiện trên trang sản phẩm trên App Store. Nhưng những hình ảnh (như trước đó trong bài viết này) đề nghị rằng chỉ 1 app và 1 vị trí chạy quảng cáo sẽ xuất hiện trong cùng 1 khoảng thời gian. Ngoài ra, quảng cáo trên product page trên Google Play sẽ có nhiều vị trí hiển thị hơn trên App Store, có nghĩa là người dùng Android nhìn thấy những quảng cáo này trước khi họ nhìn thấy các ứng dụng khác được tạo bởi cùng một developer.


Những thách thức và giới hạn của nơi đặt quảng cáo mới của Apple Search

Nơi đặt quảng cáo mới dõi theo những guideline (hướng dẫn) và chính sách nghiêm ngặt thông qua tất cả dịch vụ và nền tảng của Apple. Điều này bao gồm không đặt mục tiêu và cá nhân và nhóm nhỏ với ít nhất thị phần phải đặt được 5000 người dùng để ngăn chặn siêu mục tiêu (hyper-targeting). Tháng 9 năm 2021, Apple cũng giới thiệu App Tracking Transparency (ATT) để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Với yếu tố này, người dùng có khả năng tắt các quảng cáo cá nhân hóa trên App Store.


Nơi đặt quảng cáo mới của Apple là không phải là không có giới hạn:


Lựa chọn mục tiêu: Cho dù người dùng có bật quảng cáo được cá nhân hóa hay không, Apple sẽ không hiển thị quảng cáo cá nhân hóa cho người dùng dưới 18 tuổi, người dùng có ID Apple được liên kết với trẻ vị thành niên dưới 13 tuổi hoặc các tài khoản được quản lý. Công ty cũng không tạo hồ sơ cá nhân người dùng trên các ứng dụng và dịch vụ của mình và thay vào đó dựa vào các số nhận dạng ngẫu nhiên. Ngoài ra, Apple không cho phép các nhà quảng cáo nhắm mục tiêu người dùng theo thông tin tài khoản hoặc lịch sử mua hàng trước đây, hạn chế các tùy chọn nhắm mục tiêu hơn nữa.


Tăng chi phí: Như đã đề cập trước đó, tính đến tháng 3 năm 2022, người dùng chọn tham gia ATT là 46% (Statista). Điều này có nghĩa là không thể nắm bắt được hơn một nửa hoạt động của người dùng và khả năng đo lường. Mặc dù Apple tuyên bố rằng việc chọn không nhận quảng cáo cá nhân hóa không có tác động đến các chiến dịch ASA, nhưng điều đó khiến các marketer khó nhắm mục tiêu cụ thể hơn. Vì vậy, trong khi các vị trí mới cung cấp nhiều cơ hội hơn trong việc mở rộng phạm vi tiếp cận và khả năng hiển thị, các tùy chọn mục tiêu hạn chế cùng với tỷ lệ chọn tham gia ATT thấp có thể buộc các marketer phải chọn đối tượng rộng nhất. Điều này có thể làm tăng chi phí đáng kể vì các app và game khác cũng làm như vậy.


Kết luận

Mặc dù việc mở rộng các vị trí mới cho Apple Search Ads có thể gây ra một số lo ngại về phân bổ, đặt mục tiêu và chi phí, nhưng không nghi ngờ gì khi các vị trí đặt quảng cáo mới của Apple là cơ hội tuyệt vời để cải thiện khả năng hiển thị và thu hút nhiều sự chú ý trên App Store. Apple tin rằng Apple Search Ads mới sẽ tiếp tục củng cố sự tập trung của công ty vào tính minh bạch và quyền riêng tư. Khi Apple tiếp tục khám phá thêm nhiều cách để cải thiện và tạo ra tiền từ App Store, ASA có thể trở thành một trụ cột quan trọng hơn cho công ty, các developer và marketer trong tương lai.

Nguồn: Apptweak


Về AppROI AppROI Marketing là Growth Marketing Agency, có thế mạnh về Digital Performance Marketing với năng lực triển khai và tối ưu hiệu quả marketing trên nền tảng công nghệ mang lại khách hàng thực sự, giúp khách hàng đo lường giá trị lâu dài sau khi mua sản phẩm hoặc dịch vụ. Hiện tại, AppROI đang đồng hành cùng các đối tác lớn như Google, TikTok, Facebook, Cốc Cốc, AppsFlyer, Adjust, CleverTap, Insider.... Website: approi.co E-mail: info@approi.co Hotline: 0789.99.66.88

Comments


bottom of page