top of page
 • Writer's pictureUyen Mac

Toàn Cảnh Digital Việt Nam 2022

Updated: Nov 2, 2022

Dân số Việt Nam năm 2022

Theo số liệu thống kê tháng 01/222, tổng dân số của Việt Nam là 98,56 triệu người. Dữ liệu này cho thấy dân số Việt Nam tăng 808 ngàn (tăng 0.8%) từ năm 2021 - 2022, trong đó: 50,1% dân số Việt Nam là nữ, còn lại 49,9% là nam.


Vào đầu năm 2022, 38,7% dân số Việt Nam sống ở thành phố, trong khi 61,3% sống ở các vùng nông thôn.


Dân số Việt Nam theo độ tuổi

Tuổi trung bình của dân số Việt Nam là 33,3. Cùng xem phân tích của dân số Việt Nam theo nhóm tuổi như sau:

 • 7,9% dân số trong độ tuổi từ 0 đến 4.

 • 12,3% dân số trong độ tuổi từ 5 đến 12.

 • 7,0% dân số trong độ tuổi từ 13 đến 17.

 • 9,1% dân số trong độ tuổi từ 18 đến 24.

 • 16,7% dân số trong độ tuổi từ 25 đến 34.

 • 15,4% dân số ở độ tuổi từ 35 đến 44.

 • 12,9% dân số trong độ tuổi từ 45 đến 54.

 • 10,1% dân số trong độ tuổi từ 55 đến 64.

 • 8,6% dân số từ 65 tuổi trở lên.

Lưu ý: Tỷ lệ % có thể không cộng lại thành 100 phần trăm do làm tròn.


Mạng lưới Internet ở Việt Nam năm 2022

Theo số liệu thống kê tháng 01/222, có 72,10 triệu người dùng Internet tại Việt Nam. Tỷ lệ này đạt mức 73,2% tổng dân số vào đầu năm 2022. Phân tích của Kepios chỉ ra rằng người dùng Internet ở Việt Nam đã tăng 3,4 triệu (+4,9%) từ năm 2021 đến 2022. Những số liệu về người dùng này tiết lộ rằng 26,46 triệu người ở Việt Nam vẫn không sử dụng Internet vào đầu năm 2022, có nghĩa là 26,8% dân số vẫn sử dụng các hình thức trực tiếp.


Tuy nhiên, các vấn đề liên quan đến COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng đến nghiên cứu về việc áp dụng Internet, vì vậy số liệu người dùng internet thực tế có thể cao hơn những con số đã công bố này.


Tốc độ kết nối Internet tại Việt Nam năm 2022

Dữ liệu do Ookla công bố cho thấy người dùng Internet tại Việt Nam đã mong đợi tốc độ kết nối Internet như sau:

 • Tốc độ kết nối Mobile Internet trung bình: 35,14 Mbps.

 • Tốc độ đường truyền internet cố định trung bình: 68,50 Mbps.

Dữ liệu của Ookla cho thấy tốc độ kết nối Mobile Internet trung bình ở Việt Nam đã tăng 8,66 Mbps (+32,7%) trong 12 tháng tính đến đầu năm 2022. Trong khi đó, dữ liệu của Ookla cho thấy tốc độ kết nối Internet cố định ở Việt Nam tăng 25,36 Mbps (+58,8 phần trăm) trong cùng thời kỳ.


Mạng xã hội Việt Nam năm 2022

Theo số liệu thống kê tháng 01/222, có 76,95 triệu người dùng mạng xã hội ở Việt Nam. Số lượng người dùng mạng xã hội ở Việt Nam vào đầu năm 2022 tương đương 78,1% tổng dân số, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là người dùng mạng xã hội có thể không đại diện cho những cá nhân duy nhất.


Phân tích của Kepios cho thấy người dùng mạng xã hội ở Việt Nam đã tăng 5,0 triệu (+6,9%) từ năm 2021 đến 2022.


Số lượng Facebook Users tại Việt Nam năm 2022

Dữ liệu được công bố trên các nguồn quảng cáo của Meta cho thấy Facebook có 70,40 triệu người dùng tại Việt Nam vào đầu năm 2022.


Tuy nhiên, Meta đã thực hiện những thay đổi quan trọng đối với cách tiếp cận dữ liệu đối tượng trong báo cáo tài nguyên quảng cáo của mình vào cuối năm 2021, bao gồm cả việc thực hiện các sửa đổi đáng kể đối với dữ liệu đối tượng cơ sở cho Facebook.


Những số liệu được cập nhật mới nhất đã chứng minh rằng phạm vi tiếp cận quảng cáo của Facebook tại Việt Nam tương đương với 71,4% tổng dân số vào đầu năm 2022.


Tuy nhiên, Facebook hạn chế việc sử dụng nền tảng của mình đối với những người từ 13 tuổi trở lên, vì vậy cũng cần biết rằng có 89,5% khán giả “đủ điều kiện” ở Việt Nam sử dụng Facebook vào năm 2022.


Theo số liệu thống kê tháng 01/2022, trong một vài lĩnh vực khác, phạm vi tiếp cận quảng cáo của Facebook tại Việt Nam tương đương với 97,6% cơ sở người dùng internet địa phương (bất kể độ tuổi nào). Trong đó, 50,7% đối tượng quảng cáo của Facebook tại Việt Nam là nữ, trong khi 49,3% là nam.


Số lượng YouTube Users tại Việt Nam năm 2022

Theo số liệu thống kê, YouTube có 62,50 triệu người dùng tại Việt Nam vào đầu năm 2022. Con số này cho thấy phạm vi tiếp cận quảng cáo năm 2022 của YouTube tương đương 63,4% tổng dân số Việt Nam.


Quảng cáo trên YouTube chiếm 86,7% tổng số người dùng Internet của Việt Nam (tất cả độ tuổi) vào tháng 1 năm 2022. Vào thời điểm đó, 49,5% đối tượng quảng cáo của YouTube ở Việt Nam là nữ, còn lại 50,5% là nam.


Số lượng Instagram Users tại Việt Nam năm 2022

Theo số liệu thống kê, Instagram có 11,65 triệu người dùng tại Việt Nam vào đầu năm 2022. Con số này cho thấy phạm vi tiếp cận quảng cáo của Instagram tại Việt Nam tương đương 11,8% tổng dân số vào đầu năm.


Tuy nhiên, Instagram hạn chế việc sử dụng nền tảng của mình cho những người từ 13 tuổi trở lên, vì vậy dữ liệu 14,8% khán giả “đủ điều kiện” ở Việt Nam sử dụng Instagram vào năm 2022 sẽ trở nên rất hữu ích với một vài lĩnh vực. Cũng cần lưu ý rằng phạm vi tiếp cận quảng cáo của Instagram tại Việt Nam vào đầu năm 2022 đạt mức 16,2% cơ sở người dùng internet tại địa phương (tất cả độ tuổi)


Vào đầu năm 2022, 63,0% đối tượng quảng cáo của Instagram ở Việt Nam là nữ, còn lại 37,0% là nam.


Số lượng TikTok Users tại Việt Nam năm 2022

TikTok có 39,91 triệu người dùng từ 18 tuổi trở lên tại Việt Nam vào đầu năm 2022. ByteDance cho phép các nhà tiếp thị nhắm mục tiêu quảng cáo TikTok đến người dùng từ 13 tuổi trở lên thông qua các công cụ quảng cáo của nó, nhưng các công cụ này chỉ hiển thị dữ liệu đối tượng cho người dùng từ 18 tuổi trở lên.


Số liệu của ByteDance đã chỉ ra rằng quảng cáo TikTok tiếp cận 55,6% tổng số người lớn từ 18 tuổi trở lên ở Việt Nam vào đầu năm 2022. Trong khi đó, phạm vi tiếp cận quảng cáo của TikTok tại Việt Nam tương đương với 55,4% cơ sở người dùng internet địa phương vào đầu năm (tất cả độ tuổi)


Vào đầu năm 2022, 53,5% đối tượng quảng cáo của TikTok ở Việt Nam là nữ, trong khi 46,5% là nam.


Số lượng Facebook Messenger tại Việt Nam năm 2022

Facebook Messenger đã đạt 54,00 triệu người dùng tại Việt Nam vào đầu năm 2022. Tuy nhiên, Meta đã thực hiện những thay đổi quan trọng đối với cách tiếp cận dữ liệu đối tượng của tài nguyên quảng cáo của mình vào cuối năm 2021, bao gồm cả việc thực hiện các sửa đổi đáng kể đối với dữ liệu đối tượng cơ sở cho Facebook Messenger.


Báo cáo mới nhất của nền tảng đã cho thấy phạm vi tiếp cận quảng cáo của Facebook Messenger tại Việt Nam đạt mức 54,8% tổng dân số vào đầu năm. Tuy nhiên, Facebook Messenger hạn chế việc sử dụng nền tảng của mình đối với những người từ 13 tuổi trở lên, vì vậy quảng cáo tiếp cận 68,6% đối tượng “đủ điều kiện” của Facebook Messenger tại Việt Nam vào năm 2022, là một dữ liệu hữu ích đối với một số lĩnh vực.


Phạm vi tiếp cận quảng cáo của Facebook Messenger tại Việt Nam tương đương với 74,9% cơ sở người dùng internet địa phương (bất kể độ tuổi nào). Vào đầu năm 2022, 50,8% đối tượng quảng cáo của Facebook Messenger tại Việt Nam là nữ, còn lại 49,2% là nam.


Số lượng LinkedIn Users tại Việt Nam năm 2022

LinkedIn có 4,20 triệu “thành viên” tại Việt Nam vào đầu năm 2022. Tuy nhiên, công cụ quảng cáo của LinkedIn công bố dữ liệu tiếp cận đối tượng dựa trên tổng số thành viên đã đăng ký, (thay thế cho người dùng hoạt động hàng tháng) làm cơ sở cho dữ liệu về phạm vi tiếp cận quảng cáo được công bố bởi hầu hết các nền tảng truyền thông xã hội khác.


Số liệu về phạm vi tiếp cận quảng cáo của công ty cho thấy người dùng của LinkedIn ở Việt Nam tương đương với 4,3% tổng dân số vào đầu năm 2022. Tuy nhiên, LinkedIn hạn chế việc sử dụng nền tảng của mình (chỉ dành cho người dùng từ 18 tuổi trở lên), theo đó chỉ có 5,9% người dùng đủ điều kiện ở Việt Nam sử dụng LinkedIn vào năm 2022.


Theo thống kê đầu năm 2022, phạm vi tiếp cận quảng cáo của LinkedIn tại Việt Nam tương đương với 5,8% cơ sở người dùng internet địa phương (bất kể độ tuổi). Trong đó 52,0% đối tượng quảng cáo là nữ, còn lại 48,0% là nam.


Số lượng Twitter Users tại Việt Nam năm 2022

Twitter có 2,85 triệu người dùng tại Việt Nam vào đầu năm 2022. Con số này đã chứng minh phạm vi tiếp cận quảng cáo của Twitter tại Việt Nam tương đương với 2,9%.


Tuy nhiên, Twitter hạn chế việc sử dụng nền tảng của mình dành cho những người từ 13 tuổi trở lên, chỉ có 3,6% người dùng đủ điều kiện ở Việt Nam sử dụng Twitter vào năm 2022.


Theo thống kê vào đầu năm 2022, phạm vi tiếp cận quảng cáo của Twitter tại Việt Nam tương đương với 4,0% cơ sở người dùng internet địa phương (bất kể độ tuổi nào).


Mobile Connection tại Việt Nam năm 2022

Dữ liệu từ GSMA Intelligence cho thấy có 156,0 triệu kết nối mobile tại Việt Nam vào đầu năm 2022. Tuy nhiên, người dùng trên khắp thế giới có thể đang sử dụng nhiều hơn một kết nối mobile (ví dụ 1 người dùng có thể có 1 kết nối cho mục đích cá nhân, 1 kết nối cho công việc, …). Theo đó không có gì bất ngờ khi số liệu về kết nối mobile đã vượt xa tổng số dân hiện có.


Dữ liệu của GSMA Intelligence cho biết kết nối mobile ở Việt Nam chiếm 158,3% tổng dân số vào tháng 01/2022, giảm 480 nghìn (-0.3%) trong giai đoạn 2021 - 2022.


Nguồn: Datareportal


Về AppROI AppROI Marketing là Growth Marketing Agency, có thế mạnh về Digital Performance Marketing với năng lực triển khai và tối ưu hiệu quả marketing trên nền tảng công nghệ mang lại khách hàng thực sự, giúp khách hàng đo lường giá trị lâu dài sau khi mua sản phẩm hoặc dịch vụ. Hiện tại, AppROI đang đồng hành cùng các đối tác lớn như Google, TikTok, Facebook, Cốc Cốc, AppsFlyer, Adjust, CleverTap, Insider.... Website: approi.co E-mail: info@approi.co Hotline: 0789.99.66.88


Comentários


bottom of page